Djurhållning

På senare tid så har alla former av utnyttjande av djur fått mer och mer fokus både i media och på nätet. Och det är bra, tvivelaktig behandling av alla levande väsen är under all kritik och det är i vissa länder riktigt illa. Här går vi igenom mer om kobingons möjliga baksidor och då tänker vi såklart på djuret i centrum.

Är kobingo okej om vi ska tänka på kon sitt bästa?

Är det då okej att släppa ut en ko i en hage för alla att skåda? Ja det beror väl lite på hur det görs. Det kan vara bra att alla som besöker gården håller sig ett visst antal meter från själva inhägnaden där kon ska släppas ut. Det räcker fint att en person kontrollerar var kon/korna gör ifrån sig. Det kan vara stressande för en ko om den inhägnaden fullkomligt omringas av åskådare. En ko kan bli skrämd eller känna stress vid för stora folkhav och med tanke på att en ko är ett stort djur så gäller det att vara försiktig. Alla djur kan bli skrämda och då kan fort en olycka ske. Så lägg picknick filten ett gott stycke undan och låt bonden som känner kon vara domare och utropa resultatet. Här kan man läsa om svensk lagstiftning för djurhållning.

Kan kon bli stressad?

Ja visst kan en ko bli stressad. Det är väldigt viktigt att den ko som ska väljas ut att delta på ett arrangemang som detta är van vid folk. Även att kon tål folksamlingar. Det är precis med en ko som med många andra djur, personligheten från en ko till en annan kan det vara stor skillnad på. Det är väl just det som har gjort att djuraktivister har reagerat på denna sortens bingo. Kanske har en ko vid något arrangemang blivit skrämd och det har slutat med att bingorundan måste avslutas. Eftersom det spelas om pengar, precis som i trav och andra häst och hundsporter så är det lite känsligt. Nu ska vi kanske inte jämföra kobingo med en dag på travet. Hästarna som deltar i travsport är mycket vana vid detta och springer ofta varje helg. Men en ko som ska delta på kobingo gör det kanske bara en gång i livet eller ett par gånger som mest.  

Djurhållning

Det finns ett ordspråk som säger 'Vi kan bedöma ett hjärta hos en man med att titta på hur han behandlar ett djur'. Det ligger mycket i det. Alla djur förtjänar att bli behandlade med största respekt och vördnad. När det kommer till kon så vet vi idag att de är mycket kloka. Detta fantastiska djur som ger oss så mycket. Tänk på alla härliga produkter vi får från kon. Mejeriprodukter, kött och skinn och det kan nog med säkerhet sägas att utan kon blir världen lite fattigare. Det som är viktigt att tänka på är att i djurhållning så får man så mycket bättre produkter om ett djur behandlas väl. Ett djur som utsätts för mycket stress har sämre kvalitet på både kött och mjölk. Ett stressat djur kan också bli sjuk lättare och måste då behandlas med antibiotika. Detta med antibiotika behandling av djur har det diskuterats mycket om i media på senare år. Nu är det inte så farligt här i Skandinavien, vi använder nästan inte antibiotika och det ska Svenska bönder rosas för. Det betyder att korna i stort sett har det bra. Inte alla väljer att äta kött eller dricka mjölk.

Kobingo och kons välmående

Eftersom det nu har diskuterats en del om kobingo och kons välmående i samband med spelet så är det extra viktigt att det görs på rätt sätt. En bonde eller djurskötare känner sina djur och vet också vilka som har rätt lynne. En ko kan vara van vid folk och faktiskt uppskatta att bli klappad på. Medan andra kor inte vill ha något som helst av det. Därför är det viktigt att den kon som ska släppas ut i inhägnaden är lugn och stabil. Kobingo brukar dra mycket folk och det är inte acceptabelt att en ko skulle må dåligt av en tillställning. Nu hänger också mycket på hur duktig bonden är på att tillrättalägga själva arrangemanget på bästa sätt för djurets ve och väl. Det är viktigt att inhägnaden där rutorna ska markeras är stabil. Speciellt så att kon inte kan få för sig att gå någon annanstans. Det är också viktigt med information om hur själva rundan med kobingo går till. Alla deltagare bör ta del av den. Information som att det inte är okej att skrämma kon för att den ska gå i en speciell riktning. Eller att en ko får inte bli lockad att gå hit eller dit. Om det fungerar att locka en ko kan fler få för sig att göra detsamma och till slut blir kon stressad.

Är en sinko bättre?

En sinko är en ko som har slutat att ge mjölk. Det kan vara bättre på det sättet att det tar längre tid för kon att göra ifrån sig och spelet tar längre tid. En sinko behöver inte äta lika mycket som en ko som ger mjölk. Då säger det sig också självt att en sinko behöver inte göra ifrån sig lika ofta. Men det är klart, vill man ha lite mera fart i spelet så väljer bonden en mjölkgivande ko. Då kan det gå fort och kanske får man efter första komockan släppa ut en till. Det är inget som säger att det ska spelas med bara en ko. Kanske det är bättre för kon om man släpper ut ett par stycken samtidigt. Då känner de sig inte ensamma och kan också söka sig till sin flock om det skulle vara behov för det.